„Boli me stomak”

„Boli me stomak” ili „muči me stomak”. Većina roditelja je čula nešto slično od svoje dece. Povremeni bol u stomaku je uobičajen i čest kod dece i adolescenata, do 38 posto dece ima bol u stomaku svake nedelje. Ako bol perzistira, to može biti funkcionalni abdominalni bol (FAB).

Bol je obično lociran u regiji oko pupka, ali oblik i mesto nisu uvek predvidivi. Stomačne smetnje mogu da se dogode odjednom ili postepeno. U većini slučajeva deca su inače zdrava i srećna, ali tokom vremena abdominalni bol može da dovede do toga da osećaju mučninu, da su zabrinuti, umorni, da im to remeti odlazak u školu i san, društvene aktivnosti i porodični život. Ukoliko se to desi, vreme je da roditelji potraže savet lekara.

Mogući uzroci

Tačan uzrok abdominalnog bola i dalje nije jasan, ali se čini da se radi o uzajamnom delovanju genetskih, fizioloških i psiholoških faktora. Ovo stanje doživljava vrhunac od 5 do 7 godine života kada deca krenu u školu i onda ponovo od 8 do 12 godine.

Procenjuje se da 10 do 20 posto školske dece pati od funkcionalnih poremećaja, a funkcionalni abdominalni bol je češći kod devojčica nego kod dečaka.

Veza između našeg mentalnog zdravlja i digestivnog sistema sve više je predmet interesovanja istraživača u svetu. Ovaj period života deteta obeležen je mnogim velikim promenama, koje mogu da dovedu do emotivne napetosti. Ne iznenađuje onda da psihološki faktori poput stresa i uznemirenosti mogu da uzrokuju i pogoršaju stomačne smetnje. Poremećaj gastrointestinalne pokretljivosti (kontrakcije mišića u digestivnom sistemu) je još jedan okidač za pojavu bola u stomaku.

Šta treba raditi?

Pošto stomačne smetnje mogu da imaju dalekosežne posledice, koje prevazilaze same simptome, važno je da se deci koja imaju ovo stanje pomogne i pruži podrška.

Prvo, bitno je da roditelji pokažu podršku i ohrabrenje, a da ne pokazuju detetu previše nervoze i zabrinutosti. Takođe, može biti korisno da se identifikuju mogući okidači, kao što su hrana, specifične situacije ili okruženje i pražnjenje creva. Uz to, probiotici su postali dobro prepoznatljiva opcija za obnavljanje ravnoteže bakterija u dečijoj crevnoj flori i osnaživanju dobrih bakterija. Limosilactobacillus (Lactobacillus) reuteri Protectis bakterija pomaže da se nadoknadi gastrointestinalna mikroflora kod dece koja imaju stomačne smetnje.