<

Kalkulator grčeva

Na pojavu grčeva kod beba može se delovati preventivno – međutim, u slučaju da su se simptomi već javili, obično mogu da se ublaže. Koristeći kalkulator grčeva videćete koji je potencijalni nivo rizika za javljanje grčeva kod vaše bebe.
Odgovorite na pitanja i kalkulator će vam dati rezultat!